"PBW" Sandomierz Sp. z o.o.

Rys historyczny        Działalność Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Sandomierzu datuje się od 1919 roku pod nazwą Państwowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, utworzony rozporządzeniem Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 12.IX.1919 r.

        Po odzyskaniu niepodległości przedsiębiorstwo funkcjonowało nadal jako Państwowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, podlegając Dyrekcji Okręgowej Dróg Wodnych w Krakowie.

        Rozporządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 2.VIII.1954 r. P.Z.W. przekształcono w Rejon Dróg Wodnych podległy Centralnemu Urzędowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.

        Uchwałą Rady Ministrów Nr 249 z dnia 19.VII.1963 r. R.D.W. przekształcono w Okręgowy Zarząd Wodny, będący terenową jednostką organizacyjną Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

        Zarządzeniem Ministra Rolnictwa Nr 81 z dnia 20 lutego 1973 r. Okręgowy Zarząd Wodny przekształcono w Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Sandomierzu.

        W 1974 r. Zarządzeniem Ministra Rolnictwa Nr 130 z dnia 28 czerwca 1974 r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego połączono z Rejonowym Przedsiębiorstwem Melioracyjnym w Sandomierzu tworząc jedno przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Sandomierzu działające do 31.05.2000 r. jako Przedsiębiorstwo państwowe. Z dniem 1.06.2000 r. w wyniku prywatyzacji bezpośredniej Przedsiębiorstwo zostaje przekształcone w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.