"PBW" Sandomierz Sp. z o.o.

Region        Nie ma w Polsce krain tak pięknych, bogatych w zabytki i cuda przyrody jak Małopolska. Pamiątki dalekiej przeszłości otula malowniczy krajobraz, będący ogromnym atutem tej ziemi. Znajdują się tu najcenniejsze miasta polskiej kultury i historii. Sandomierz, Kazimierz nad Wisłą, Wiślica, Czestochowa, Lublin, Zamość.

        Przepięknie położony na wysokiej wiślanej skarpie Sandomierz, był stolicą jednej z najświetniejszych polskich dzielnic epoki Pistów i Jagiellonów.

        Najstarsze ślady osadnictwa na tym terenie datowane są na 4500 lat p.n.e. Odbudowany po najazdach i otoczony murami obronnymi Sandomierz, stał się miejscem zjazdów politycznych możnowładztwa i duchowieństwa. Dziś tworzy jeden z najcenniejszych zespołów urbanistycznych w Polsce. To miasto - zabytek, gdzie można podziwiać wspaniałe budowle sakralne: gotycką Katedrę Narodzenia NMP, romański Kościół św. Ducha, Dom Długosza, w którym obecnie znajdują sie zbiory Muzeum Diecezjalnego. Nad Wisłą, wzniesiony na wysokim wzgórzu stoi Zamek Królewski, ostatecznie przebudowany przez Zygmunta Starego. W centrum starego miasta, na znacznej pochyłości, znajduje się rynek z odchodzącymi od niego uliczkami, z licznymi kamieniczkami mieszczańskimi. Ozdobą rynku jest przebudowany w stylu renesansowym XIV w. Ratusz. Ze średniowiecznych murów obronnych miasta zachowała się Brama Opatowska, zwieńczona renesansową attyką.

        Obecnie Sandomierz jest ośrodkiem przemysłu szklarskiego i rolno-spożywczego. Jego znaczenie gospodarcze jest niezaprzeczalne. Na terenie miasta istnieją poważne firmy o renomie europejskiej, powstają kolejne banki, rozwija się szkolnictwo. Sukcesywnie buduje się wodociągi, kanalizacje, sieci gazowe i telekomunikacyjne. Modernizuje się i buduje drogi. Jedną z liczących się firm wpisaną w historię miasta Sardornierza, jest
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Sp. z o.o.