"PBW" Sandomierz Sp. z o.o.

Przedmiot działaniaPrzedmiotem działania Spółki jest:
 1. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z budową obiektów inżynierii wodnej w zakresie:
  • roboty ogólnobudowlane związane z budową zapór, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów
  • roboty ogólnobudowlane związane z budową śluz i innych budowli hydrotechnicznych
  • roboty związane z oczyszczaniem i pogłębianiem dna, pozostałe roboty związane z budową obiektów wodnych.
 2. Wykonywanie robót związanych z rozbiórką i burzeniem budynków i budowli oraz robót ziemnych.
 3. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie budynków i budowli oraz inżynierii lądowej, a w tym:
  • roboty ogólnobudowlane związane z budową lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych
  • regulacje rzek żeglownych i spławnych
  • remont budowli regulacyjnych
  • prac pogłębiarskich i nurtowych na rzekach żeglownych i zbiornikach wodnych
  • robót ziemnych przy układaniu kabli i rurociągów w dnie rzek żeglownych
  • likwidacja szkód górniczych na ciekach
  • wykonywanie robót wodno – melioracyjnych oraz w zakresie zagospodarowania pomelioracyjnego łąk i pastwisk
  • roboty rekultywacyjne
  • wznoszenie kompletnych budowli lub ich części
 4. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z budową autostrad, dróg kołowych i szynowych oraz pasów startowych
  • roboty ogólnobudowlane związane z fundamentowaniem przy budowie autostrad (z wyjątkiem autostrad nadziemnych), dróg , ulic i innych tras dla pieszych i zmotoryzowanych
  • roboty niwelacyjne związane z budową obiektów sportowych i rekreacyjnych
  • roboty niwelacyjne związane z budową stadionów i boisk sportowych
  • roboty niwelacyjne związane z budową pozostałych obiektów sportowych i rekreacyjnych
 5. Projektowanie i kosztorysowanie robót w zakresie robót hydrotechnicznych, regulacyjnych, urządzeń sanitarnych i ogólnobudowlanych
 6. Wydobywanie kopalin i surowców mineralnych dla różnych celów gospodarczych
 7. Działalność w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości, usług transportowych i sprzętowych oraz remontu maszyn i urządzeń
 8. Działalność handlowa w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych i wodno – kanalizacyjnych